JUDr. Radoslav Bolf upřednostňuje při sjednávání odměny individuální přístup ke smluvní odměně. Sazba advokáta může být stanovena různým způsobem, vždy záleží na individuálních okolnostech případu. Pravidla odměny lze nastavit k oboustranné spokojenosti. Nejčastěji je sjednávána odměna hodinová.

Obecně může být advokátní odměna účtována tak, jak je uvedeno níže, konkrétně ale vždy záleží na povaze případu a hlavně na předem stanovené domluvě.

Jednorázová odměna

  • za právní služby advokáta je stanovena pevnou částkou bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

Odměna podle advokátního tarifu

  • je odměna mimo smluvní, její výše se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

Hodinová sazba

  • odměny za právní služby advokáta je určena nejčastěji podle počtu hodin, které advokát poskytnuté právní službě věnuje. Hodinová sazba je dohodnuta podle složitosti případu (nejčastěji mezi 1.500 Kč/h až 2.500 Kč/h). Tato odměna je sjednávána nejčastěji.

Odměna podle úspěchu ve věci

  • spočívá v dohodě advokáta a klienta o tom, že advokátovi náleží odměna pouze v případě úspěchu ve sporu, a to procentem z vysouzené částky. Klient má v daném případě jistotu, že nebude platit více, než vysoudil.

Paušální odměna

  • je vhodná pro klienty, kteří mají potřebu pravidelného využívání právních služeb v daném časovém rozsahu.

Kontakty

JUDr. Radoslav Bolf, advokát
Zádušní 2590/2
276 01 Mělník
Česká republika